[Mục Lục] Con Đường Lưu Giữ Tình Yêu


Con Đường Lưu Giữ Tình Yêu

Tên gốc: Duy Ái Lộ Trình

Tác giả: Đan Dư

Editor: Hoại Băng

Beta: Den Shì

Thể loại: Hiện đại – 1 x 1 – Ngược luyến tình thâm – Hiện thực hướng

Độ dài: 71 chương

Tình trạng bản biên tập: Đang tiến hành 

Nguồn: Kinzie 

20120709174603_bbjfa-thumb-700_0

Continue reading