[Mục lục] Ảo Giác


Ảo Giác 

Tên gốc: Thác Giác

Tác giả: Hoạn Đồng Học

E&B: Hoại Băng

Thể loại: Hiện đại đô thị, báo thù tuyết hận, ôn nhu thâm tình hắc băng công x tàn nhẫn thụ, ngược luyến tàn tâm

Độ dài: 7 Chương + Vĩ Thanh

Tình trạng bản dịch: Hoàn 

Nguồn: doanvandammy

Continue reading