Sổ Ghi Chép Siêu Sao – Chương 57


Sổ Ghi Chép Siêu Sao

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Người dịch: Kotachii Rei 

Beta: Hoại Băng 

☆ Chương 57 ☆

Tình Huống Bất Ngờ Vòng Bán Kết 

Thật Lòng Yêu Thích Hay Mượn Thời Cơ Gia Tăng Độ Nổi Tiếng 

Băng: Tui lại lặn tiếp đây Ọ.Ọ 

Continue reading

Sổ Ghi Chép Siêu Sao – Chương 56


Sổ Ghi Chép Siêu Sao

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Người dịch: Kotachii Rei 

(Đã có người giúp sức bộ này rồi bà con ơi T.T ) 

Beta: Hoại Băng 

☆ Chương 56 ☆

Rốt Cuộc Dương Tiên Sinh Có Thân Phận Gì Không Muốn Cho Mọi Người Biết?

Sao Giờ Mà Anh Đã Về Rồi? 

Continue reading