[Mục Lục] Đông Hạ


Đông Hạ

( 冬夏)

Tác giả: Đồ Tể Điên Cuồng ( 疯狂的屠夫)

Thể loại: Thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung

Nhân vật chính: Trình Đông, Trình Hạ | Phối hợp diễn: Hạng Kiến Minh

Edit: Gián –  Tiểu Vi –  Hoại Băng

Tình trạng: Hoàn 

Đây là quà 2/9 mà Gián, Hoại Băng và Tiểu Vi hợp tác làm tặng mọi người 

——————oOo—————792

Continue reading