[Mục Lục] Người Điên


Người Điên

Tên gốc: Phong Chi Tử 

Tác giả: Cận Sắc Ivy 

E&B: Hoại Băng

Thể loại: Truyện ngắn, bối cảnh Tây Phương cuối thế kỷ 19, nhân vật lịch sử 

Độ dài: 5 Phần (tự chia) 

Tình trạng bản dịch: Hoàn

Nguồn: VNS 

Băng: Thân tặng Kriez đáng yêu của tôi ❤

Continue reading