[Mục Lục] Như Nhân Ẩm Băng


Như Nhân Ẩm Băng

Tạm dịch: Như Người Uống Băng

Tác giả: Khiêm Thiểu

Editor: Hoại Băng

Beta: Den Shì

Thể loại: Hiện đại – Ngược luyến – 1×1 – Niên hạ

Note: Couple không phải tra x tiện 

Độ dài: 94 chương chính văn + 1 chương phiên ngoại 

Tình trạng bản biên tập: Đang lác đác tiến hành :v 

Nguồn: Hạ Nguyệt

Băng: Thân tặng Tịch Vu, cô Hạnh, cùng những người bạn khác   (ノ´ヮ´)ノ***

Continue reading