[Mục Lục] Bản Sonate Thiên Nga


Bản Sonate Thiên Nga

Tên gốc: Thiên Nga Tấu Minh Khúc

Tác giả: Bá Tước E (Tác giả của Vũ Điệu 7 Lớp Mạng Che) 

Editor: Hoại Băng

Beta: Den Shì

Thể loại: Tây phương cận đại – Chiến tranh – Hiện thực hướng – Cường cường 

Độ dài: 23 chương + 3 phiên ngoại + 100 câu hỏi

Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành

Nguồn: Sa Thuỷ

Băng: Xin được tặng Sa Thuỷ yêu dấu của Băng Băng. Thương S rất nhiều ❤ 

s5126976dd

Continue reading