[Mục Lục] Bắc Thành Thiên Nhai


Bắc Thành Thiên Nhai

Tác giả: Phi Thiên Dạ Tường

Editor: Hoại Băng

Beta: Den Shì

Thể loại: Hiện đại – 1 x 1 – Đồng chí văn – Hiện thực hướng

Độ dài: 49 chương

Tình trạng bản biên tập: Đang tiến hành

Nguồn: VNS

Continue reading