[Mục Lục] Thời Gian Rồi Cũng Sẽ Già


Thời Gian Rồi Cũng Sẽ Già

Tên gốc: Thì Quang Dĩ Lão

Tác giả: Phong Cuồng Đích Đồ Phu

E&B: Hoại Băng

Thể loại: Hiện đại – Hiện thực hướng – 1 x 1 – Ngược tâm

Độ dài: 54 chương

Tình trạng bản biên tập: Đang tiến hành

Nguồn: Gekkabijin

Băng: Dành cho những ai thích những gì buồn man mác, nhưng đậm chất triết lý sâu xa :”) 

large

Continue reading