[Mục Lục] Va Chạm Kích Tình


Va Chạm Kích Tình 

Tên gốc: Kích tình bính chàng

Tác giả: Tam Hào Dương Tiễn 

Editor: Hoại Băng

Beta: Den Shì

Thể loại: Hiện đại – Giới giải trí – Cá tính đạo diễn x Lạnh lùng minh tinh – Cường cường – Trường thiên

Độ dài: 173 chương (Nhưng mỗi chương khá ngắn) 

Tình trạng bản biên tập: Đang tiến hành 

Nguồn: VNS

Băng: Câu cũ. Hố đã đào, chắc chắn sẽ lấp, mặc dù không biết đến khi nào. Mọi người cứ để mình edit, đừng có chờ, đến lúc hoàn hẵng quay lại với mình :”) 

thanhtnh

Continue reading